/[FOTO] W Winnicy wyremontowano kolejne drogi!

[FOTO] W Winnicy wyremontowano kolejne drogi!

W gminie Winnica przybyły kolejne drogi! Remonty wykonała firma INFRASTRUKTURA BUD-59 sp. z o.o. z Warszawy. Zakończono remont drogi gminnej na ulicy Ogrodowej o długości 475 m. oraz drogi gminnej w Winnicy (obok firmy EMPRA) o długości 480 m.

Inwestycje zostały wykonane w ramach dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zakres prac podczas remontu ulicy Ogrodowej obejmował: usunięcie darni z poboczy i profilowanie drogi, regulację 12 studni kanalizacyjnych, wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 5 m i 4 m oraz wykonanie poboczy.

Zakres prac drogi gminnej w Winnicy (obok firmy EMPRA) obejmował: usunięcie darni z poboczy i profilowanie drogi, wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 5 cm, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 4,5 m i 3,5 m oraz wykonanie poboczy.

Źródło: www.gminawinnica.pl