Bezpieczny – czyli jaki? W Golądkowie to wiedzą

21 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zorganizowana została impreza dla całej społeczności szkolnej - Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia brzmiało: Bezpieczny - czyli jaki? Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia…