/Rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych

Rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych

Od 15 marca można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

W aplikacji eWniosekPlus można zawnioskować o przyznanie: interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt; przejściowego wsparcia krajowego; interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych; płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy. Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.  Do ekoschematów powierzchniowych zaliczamy: płatności do obszarów z roślinami miododajnymi; płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk; ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt; międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe; opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem; zróżnicowana struktura upraw; wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji; stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo; uproszczone systemy uprawy; wymieszanie słomy z glebą; płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych; płatności do integrowanej produkcji roślin; płatności do biologicznej ochrony upraw.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. wsparcia znajdują się na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3. Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. – musi pamiętać, że należne płatności będą mu pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Fot.: www.gov.pl

źródło: www.minrol.gov.pl