/100 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Kto może otrzymać?

100 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Kto może otrzymać?

LGD Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na założenie działalności gospodarczej w wysokości 100 000 zł.

Szczegóły i pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

Nabór nr 21/2023 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grupy defaworyzowanej (zielonemostynarwi.pl)

Źródło: UM w Pułtusku