/[FOTO] Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

[FOTO] Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

10 marca 2023 r. w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbyła się XLV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zwycięzcy będą reprezentować powiat pułtuski w eliminacjach wojewódzkich.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i średnich wyłonieni podczas eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
  • II grupa – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
  • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań. Nad wszystkim czuwała komisja w składzie: Jacek Skurzyński, Cezary Kisiel, Konrad Chrzanowski, Adam Chrzanowski, Monika Majkowska, Weronika Skoczeń, Jacek Barkała i Robert Czyżewski.

Listę zwycięzców ogłosił bryg. Jacek Skurzyński – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

Najlepsze wyniki w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa:

I miejsce: Paulina Robaczek – PSP nr 4 w Pułtusku

II miejsce: Franciszek Szulecki – PSP nr 4 w Pułtusku

III miejsce: Natalia Turek – SSP w Gzach

II grupa wiekowa

I miejsce: Kinga Ciach –  PSP w Przewodowie

II miejsce: Mateusz Kołaczek – PSP w Płocochowie

III miejsce: Jakub Kołaczek – PSP w Płocochowie

III grupa wiekowa

I miejsce: Marcel Dzwonkowski – LO im. P. Skargi w Pułtusku

II miejsce Maria Rzeczkowska – ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

III miejsce Julia Piecychna – LO im. P. Skargi w Pułusku

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Firmę MARDOM Pro Sp. z o. o. Lipniki Stare, PHU BUDOMUR Sp. z o. o. Pułtusk oraz Nadleśnictwo Pułtusk.

Zwycięzcy będą reprezentować powiat pułtuski w eliminacjach wojewódzkich. Życzymy dalszych sukcesów!

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza podniesie świadomość młodych ludzi na niebezpieczeństwa jakie nas otaczają, co z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w życiu codziennym.

 st. kpt. Konrad Chrzanowski – Oficer prasowy KP PSP w Pułtusku

Organizowanie konkursu pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnictwo w konkursie pozwala dzieciom i młodzieży na pogłębienie wiedzy w zakresie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, bądź innego zagrożenia.

Opr. na podstawie informacji prasowej st. kpt. Konrada Chrzanowskiego – Oficera prasowego KP PSP w Pułtusku