/[FOTO] Pułtuska “Napoleonka” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

[FOTO] Pułtuska “Napoleonka” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pułtuszczanie, jak co roku, zgromadzili się na miejscu tajnych pochówków ofiar terroru komunistycznego, zwanego ,,Napoleonką”. To tam, na wzgórzu widnieje drewniany krzyż wraz z tablicą informacyjną. Krzyż oraz tablica, zostały postawione w 2017 roku z inicjatywy społecznych organizatorów Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Pułtusku.

Na wzgórze przybyło blisko sto osób, wśród nich przedstawiciele Samorządu Pułtuskiego, Radni, Przedstawiciele Nadleśnictwa Pułtusk oraz członkowie organizacji społecznych takich jak: Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułtusku Piechoty, Klub Gazety Polskiej w Pułtusku, Grupa Popławiak przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Pułtuska.

Obchody o godz. 17.00 rozpoczął Pan Leszek Topólski. Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandarów oraz wniesienie flagi na maszt. Następnie głos zabrał Michał Kisiel, jeden z inicjatorów dzisiejszych obchodów, w sposób szczególny wspominając postać gen. Emila Fieldorfa:

Kilka dni temu ,24 lutego przypadała 70 rocznica śmierci Generała Fieldorfa “Nila”
zamordowanego w ubeckiej katowni. Przywołajmy dziś tego Bohatera, tę jego
niezłomną postawę, żołnierza, oficera ale też Ojca i Męża.

Patriotyzm Augusta Emila Fieldorfa, wyrosły z dziewiętnastowiecznej
legendy powstańczej i snów romantyków o Wielkiej Niepodległej,
zaprowadził go w szeregi Legionów Polskich. A kiedy jesienią 1939 r.
odrodzoną Rzeczpospolitą zmiażdżyły od zachodu i wschodu dwa totalitarne
państwa, ten przywykły bić się z otwartą przyłbicą oficer musiał się
przemienić w człowieka podziemia.


24 lutego 1953 r. w więzieniu mokotowskim zamordowano jednego z
największych bohaterów walk o wolność Polaków w XX w. – generała
Augusta Emila Fieldorfa, m.in. organizatora i dowódcę Kedywu AK. Na
„Nilu”, oficerze Wojska Polskiego, komuniści wykonali haniebną karę
powieszenia, wydaną wcześniej i zatwierdzoną przez zbrodnicze struktury
PRL (Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, Sąd Najwyższy i Radę Państwa).

Gen. August Emil Fieldorf był najwyższym rangą żołnierzem AK, który padł ofiarą
zbrodni sądowej okresu stalinowskiego.

Podczas składania wieńców Michał Kisiel odczytał listę zamordowoanych żołnierzy:

Następnie głos zabrał ks. kan. Tadeusz Kowalczyk.  Po przemówieniu Ksiądz Proboszcz zaprosił uczestników do wspólnej modlitwy za poległych.

Uczestnicy po odmówieniu modlitwy złożyli wieńce pod krzyżem. Całe wydarzenie uświetniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty na czele z Panem Leszkiem Topólskim, który na końcu uroczystości podziękował sponsorom za wsparcie grupy. Podkreślił, że bez pomocy w zakupie sprzętu, wojskowa oprawa tej i podobnych uroczystości byłaby niemożliwa.

Na koniec wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia. Na przybyłych czekała jeszcze jesze niespodzienka przygotowana przez GRH 13 Pułtusku Piechoty, który przygotował krótką rekonstrukcję.

Dzięki Nadleśnictwu Pułtusk na czele z Nadleśniczym Robertem Wielkowskim wzgórze było odpowiednio przygotowane oraz oświetlone płonącymi pochodniami.

Prezentujemy Galerię zdjęć z ,,Napoleonki” z dnia 1 marca 2023 r.