/OSP GŁODOWO OTRZYMAŁO NOWĄ ŁÓDŹ RATOWNICZĄ Z WYPOSAŻENIEM

OSP GŁODOWO OTRZYMAŁO NOWĄ ŁÓDŹ RATOWNICZĄ Z WYPOSAŻENIEM

27 lutego, na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim (powiat ostrołęcki) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrołęckiego, makowskiego i pułtuskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie otrzymała łódź ratowniczą z wyposażeniem.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Panu Henrykowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim oraz odegrano i odśpiewano hymn państwowy.

gov.pl

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, st. bryg. Tomasz Cybul – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki, mł. bryg. Cezary Pałubiński – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim, st. bryg. Maciej Piątek – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusku, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrołęckiego, makowskiego i pułtuskiego.

Po przywitaniu przybyłych gości przez p. o. Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce st. kpt. Tobiasza Fabiszewskiego, nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.

gov.pl

W ramach uroczystości przekazano w użytkowanie średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4,2/16 VOLVO FLD3C dla jednostki OSP Suchcice (powiat ostrołęcki) oraz dwa pojazdy UTV dla jednostek: OSP Łęg Przedmiejski (powiat ostrołęcki) i OSP Płoniawy Bramura (powiat makowski).

Przekazano także łódź ratowniczą z wyposażeniem dla jednostki OSP Głodowo (powiat pułtuski). Łódź zakupiona została w ramach realizacji pilotażowego programu zakupu łodzi ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, finansowanego z rezerwy celowej Budżetu Państwa.

gov.pl

Dokonano również przekazania dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA dla jednostek: OSP Pasieki (powiat ostrołęcki) i OSP Bobino Wielkie (powiat makowski) oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Łęg Przedmiejski (powiat ostrołęcki).

gov.pl

Środki na zakup sprzętu i wyposażenia pochodziły z następujących źródeł: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP w ramach dotacji KSRG, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Gminy Czerwin, Gminy Goworowo, Gminy Lelis, Gminy Płoniawy Bramura oraz środków własnych OSP.

Łączna wartość przekazywanego sprzętu wyniosła 1 405 924,00 zł.

Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali rolę, jaką pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa. Serdecznie gratulowali druhom pozyskania nowego sprzętu oraz złożyli podziękowania za ich bezinteresowność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi i sumienną pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

gov.pl

www. gov.pl