/Ogłoszono przetarg na budowę przedszkola na Popławach

Ogłoszono przetarg na budowę przedszkola na Popławach

Trwają przygotowania do budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Gmina Pułtusk ogłosiła przetarg.

Budynek zostanie wykonany jako 5-oddziałowe przedszkole z oddziałem żłobkowym. Będzie zapewniał miejsca dla 150 dzieci, w tym 22 dzieci w oddziale żłobkowym.

Zamówienie ma na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Termin składania ofert mija 10 marca br. o godz. 10.00

Realizacja zadania wynika z niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Pułtusk. Budynek zostanie wykonany jako 5 oddziałowe przedszkole i będzie mógł zapewnić miejsce dla 125 dzieci. Powierzchnia działki, na której będzie usytuowany budynek: 2040,00 m2. Przedszkole będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, o formie korespondującej z lokalną tradycją i istniejącą w regionie zabudową. Na parterze zlokalizowane będą 2 oddziały przedszkolne – 2 sale dydaktyczne każda z własnym zespołem sanitarnym, magazynem na pomoce dydaktyczne i leżaczki oraz 1 sala dla dzieci w wieku żłobkowym z zapleczem sanitarnym i magazynem, strefa kuchenno-magazynowa, szatnia, zaplecze personelu. W budynku znajdzie się winda osobowa i gastronomiczna.

Na piętrze znajdą się m.in. 3 oddziały dydaktyczne – każda z sal z własnym zespołem sanitarnym, magazynem na pomoce dydaktyczne i leżaczki oraz dodatkowe zaplecze kuchni (rozdzielnia i zmywalnia), sala wielofunkcyjna, która może pełnić funkcję sali poznawania świata/terapii, pomieszczenia dla administracji. Budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu – utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz z ozdobnych płyt betonowych, tarasy z wyjściami do oddziałów przedszkolnych na parterze, chodniki, miejsca parkingowe, mała architektura ogrodowa, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia i zjazd na działkę. Zostanie wybudowany plac zabaw wraz z wyposażeniem.

Komunikację pionową w budynku zapewnia się poprzez wykonanie dwóch klatek schodowych oraz dźwigu osobowego.

Przewidywana wartość inwestycji to 9.409.000,00 zł
Przewidywany wkład własny 15% całej inwestycji – 1.411.000,00 zł.
Kwota przyznanych środków z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.998.000,000 zł.
Odział żłobkowy zostanie dofinansowany z Rządowego Programu Maluch+