/NIETOPERZE Z POJEZUICKICH PIWNIC W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ NAUKOWCÓW

NIETOPERZE Z POJEZUICKICH PIWNIC W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ NAUKOWCÓW

Muzeum Regionalne w Pułtusku odwiedziło dziś dwóch wyjątkowych gości: Adam Dejnarowicz -pracownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i dr hab. Grzegorz Lesiński – profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem wizyty było stwierdzenie gatunków nietoperzy zimujących w pojezuickich piwnicach magazynowych we Wzgórzu Abrahama.

O tej wizycie informuje Muzeum Regionalne w Pułtusku na swoim profilu Facebook.

Dodatkowo otrzymaliśmy kilka cenny rad jak pomóc nietoperzom w okresie zimy i uprzyjemnić im pobyt w naszych piwnicach. Dziękujemy za odwiedziny. Kolejne zapewne jesienią

Muzeum Regionalne w Pułtusku

Nietoperze, które są pod ochroną dały się poznać już zwiedzającym pojezuickie piwnice podczas otwarcia zabytkowego obiektu. Nie kryły swojej obecności. To swoistego rodzaju atrakcja tego miejsca.

Dr hab. Grzegorz Lesiński jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii środowiska zwierząt w tym również nietoperzy. Wśród licznych publikacji można wymienić m.in. pt. “Poradnik Ochrony Nietoperzy”, “Nietoperze odłowione w sieci ornitologiczne w punkcie obrączkowania ptaków w dolinie środkowej Wisły”, “Zimowanie nietoperzy w Twierdzy Kostrzyn – skład gatunkowy, zagrożenia i działania ochronne”, “Nietoperze ginące na drodze w okolicy Rogowa”, “Wpływ antropogenicznych przekształceń krajobrazu na strukturę i funkcjonowanie zespołów nietoperzy w Polsce”.

Foto: Muzeum Regionalne w Pułtusku