/EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112

W Polsce w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego służbę pełni 1156 operatorów numeru alarmowego. 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Dzisiejsze święto przede wszystkim ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego korzystania z numeru 112, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

W 2022 r. operatorzy numerów alarmowych odnotowali aż 13 473 792 niezasadne zgłoszenia – w tym zgłoszenia również anulowane.

Pamiętaj – na numer alarmowy 112 dzwoń tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia swojego lub innych.

W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii przez pełny rok, CPR w całym kraju obsługiwały zgłoszenia kierowane do aż trzech numerów alarmowych, tj. 112, 997 i 998.  W Polsce funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego. Dwa takie centra są na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach.

Ponad 21,3 mln połączeń przychodzących na numer alarmowy 112

W 2022 roku w centrach powiadamiania ratunkowego odnotowano ponad 21,3 mln połączeń przychodzących. To o prawie 180 tys. zgłoszeń więcej niż w 2021 roku. Na jednego operatora przypadało średnio prawie 1,3 tys. połączeń miesięcznie. Najwyższy wynik wśród połączeń przychodzących zarejestrowano w CPR w Katowicach (ponad 2,4 mln zgłoszeń), Poznaniu (1,91 mln zgłoszeń), Wrocławiu (1,91 mln zgłoszeń) i Radomiu (ponad 1,9 mln zgłoszeń). Na numery alarmowe najwięcej osób dzwoniło między godz. 11.00, a 20.00. Najwięcej osób potrzebowało pomocy w soboty. Zarejestrowano prawie 3,5 mln sobotnich połączeń przychodzących.

Numer 112 był najczęściej wybierany w przypadku zdarzeń związanych z komunikacją drogową – ponad 745 tys., innymi interwencjami – blisko 649 tys., złym samopoczuciem – prawie 620 tys., zakłóceniem porządku publicznego – ponad 553 tys. Najwięcej, bo prawie 45 proc. wszystkich zgłoszeń CPR przekazały do Policji. Prawie 40 proc. zostało przekazanych do Państwowego Ratownictwa Medycznego. Natomiast do PSP skierowano prawie 7 proc. Pozostałe zgłoszenia przekazano do służb pomocniczych.

Niespełna 37 proc. wszystkich zgłoszeń było zasadnych (7,8 mln połączeń, spośród 21,3 mln). Spośród połączeń przychodzących do centrów powiadamiania ratunkowego 35,7 proc. (ponad 7,6 mln) było zgłoszeniami niezasadnymi, czyli takimi, które nie wymagały interwencji służb. Pozostałe (prawie 5,9 mln, tj. 27,45 proc.) były anulowane przez dzwoniących przed ich odebraniem przez operatorów.

Zgłoszenia eCall i SMS

W ubiegłym roku zarejestrowano łącznie 23,5 tys. zgłoszeń eCall (ogólnoeuropejski samochodowy system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych). To wynik o prawie 50 proc. wyższy niż w 2021 roku (15,6 tys.). Najwyższą liczbę powiadomień zarejestrowano w lutym – 2,5 tys.

Jeśli chodzi o centra, gdzie odnotowano najwięcej takich zgłoszeń, były to CPR w Radomiu – blisko 3,5 tys. i CPR w Katowicach – 2 tys.

W 2022 r. zarejestrowano łącznie ponad 1,5 tys. zgłoszeń SMS. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w lipcu (185), sierpniu (180), lutym (156) oraz czerwcu (154). Do służb przekazano prawie 1,3 tys. zgłoszeń zasadnych. Pod koniec grudnia 2022 r. aktywnych było 18,8 tys. użytkowników aplikacji mobilnej Alarm112, które dokonały rejestracji od czasu jej publikacji w sklepach.

Działania CPR w związku z konsekwencjami napaści Rosji na Ukrainę

Po wybuchu wojny na Ukrainie elementem pomocy uchodźcom wojennym, uciekającym do Polski, było wzmocnienie zdolności centrów powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 przez Ukraińców. MSWiA, we współpracy z centrami powiadamiania ratunkowego, stworzyło wspólny grafik operatorów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych, zapewniający równomierne ich rozłożenie na zmianach dziennych i nocnych. Z uwagi na znajomość języka rosyjskiego wśród dużej części obywateli Ukrainy, zdecydowano także o automatycznym kierowaniu zgłoszeń z ukraińskiego telefonicznego numeru kierunkowego nie tylko do operatorów władających językiem ukraińskim, ale także rosyjskim. Rozwiązanie takie zapewniło płynność obsługi zgłoszeń pochodzących od Ukraińców.

W pierwszym okresie po wybuchu konfliktu nastąpił ponad ośmiokrotny wzrost liczby kierowanych połączeń. Ogółem w roku 2022 zanotowano ponad 60 tys. połączeń z telefonów komórkowych definiowanych ukraińskim numerem kierunkowym.

Źródło. MSWiA/ filmy z oficjalnej strony YouTube numeru alarmowego 112.