/JEDZIESZ ,,NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”…

JEDZIESZ ,,NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”…

Kierowcy już korzystają z tej ulicy, jednak czynią to na własną odpowiedzialność. Droga nie została jeszcze ukończona a mimo to, coraz więcej osób korzysta już z tak zwanej małej obwodnicy. Można zaobserwować również, że niektórych kierowców mocno ponosi już fantazja. Przyciskają “gaz do dechy” od zakrętu, na prostym odcinku drogi wzdłuż stadionu.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku radni: Adam Maicki i Edward Łaszczych poruszyli kwestię nowej drogi – skrótu od ul. Wyszkowskiej łączącego z ul. Sukienniczą, wzdłuż stadionu do ul. Zaułek.

Widzimy, że ruch na małej obwodnicy odbywa się już. Wprawdzie nie było jeszcze oficjalnego otwarcia drogi, ale mieszkańcy pytają, czy można już nową drogą jeździć.

Edward Łaszczych Radny Rady Miejskiej w Pułtusku

Jaki na chwilę obecną obowiązuje ruch na nowej drodze – dwukierunkowy czy jednokierunkowy. Znaki bowiem wskazują coś innego niż przewidywaliśmy.

Adam Maicki Radny Rady Miejskiej w Pułtusku

Odpowiadając na pytania radnych Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk poinformował, że każdy kto korzysta aktualnie z tej ulicy, czyni to na własną odpowiedzialność.

Kierowcy korzystają z tej ulicy, zwłaszcza mieszkańcy ul. Sukienniczej, którzy nie mają innego dojazdu. Nadal jest to teren trwającej inwestycji. Droga nie została jeszcze oddana do użytku. Aktualnie położna jest podbudowa, została do wykonania warstwa ścieralna, malowanie, oznakowania, bariery. (…) Każdy, kto korzysta z tej ulicy, czyni to na włąsną odpowiedzialość, bo nadal to jest teren inwestycji.

Ruch będzie odbywał się zgodnie z przyjętym projektem.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk

Burmistrz wyjaśnił również, że gdyby nie warunki pogodowe, obniżenie temperatury i opady śniegu prawdopodobnie ta ulica byłaby już wykonana. Poinformował, że wykonawca z powyższych przyczyn zmuszony był do zarządzenia przerwy w pracach, która potrwa prawdopodobnie do 6 stycznia. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, po tym czasie wykonawca będzie kontynuował prace, gdyż zależy mu aby jak najszybciej tą inwestycję zakończyć.

Rozmowę na temat drogi można odsłuchać na nagraniu z Sesji Rady Miejskiej- jest to przedostatni pkt. obrad pn. ,,Odpowiedzi na sprawy różne i informacje” około 3:00:00 (link poniżej).

https://transmisjaobrad.info/videos/9921/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-pultusku

Z naszych obserwacji i sygnałów niektórych mieszkańców wynika, że nowy skrót to również aktualnie raj dla kierowców którzy mają “ciężką nogę”. Ostry skręt z mostu wyszkowskiego obok pomnika nie pozwala na rozwinięcie prędkości, jednak niektórzy kierowcy zjeżdżając ze wzniesienia rozwijają na prostym odcinku drogi wzdłuż stadionu do ul. Zaułek niebezpieczne prędkości. Apelujemy więc o rozwagę i rozsądek za kierownicą.