/Budżet powiatu pułtuskiego na rok 2023 uchwalony

Budżet powiatu pułtuskiego na rok 2023 uchwalony

28 grudnia, podczas ostatniej w 2022 roku sesji Rady Powiatu w Pułtusku, radni podjęli uchwałę budżetową Powiatu Pułtuskiego na rok 2023.

Projekt budżetu, który otrzymał pozytywne opinie komisji stałych Rady Powiatu, przedstawił Starosta Pułtuski Jan Zalewski. Opinię Izby Obrachunkowej odczytała Skarbnik Powiatu Renata Krzyżewska. Po zapoznaniu się z opiniami i wnioskami radnych, stanowiskiem Zarządu Powiatu, radni rozpoczęli dyskusję nad budżetem. Ostatnim punktem tej części obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

www.powiatpultuski.pl