/Emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS

Emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS

Gwarantuje to przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. O kluczowych założeniach projektu mówili podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS. Ponadto możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. To będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu: prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej; prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rząd chce zwiększyć emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej w KRUS z najniższą emeryturą z ZUS. Dzięki temu w 2023 r. emerytura podstawowa w KRUS wynosiłaby tyle co 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS, czyli 1430 zł. Ponadto rolnicy będą mogli uzyskiwać dodatek do emerytur rolniczych.

Polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego całego kraju, a my spłacamy dług wobec mieszkańców wsi – podkreślił prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki, informując o przyjętych przez Radę Ministrów rozwiązaniach. Szef rządu zwrócił uwagę, że najniższa emerytura z KRUS, po 25 latach opłacania składki, nie będzie niższa od najniższej emerytury z ZUS.

Już od 15 czerwca obowiązuje rozwiązanie, które pozwala rolnikowi otrzymywać emeryturę bez konieczności wyzbywania się gospodarstwa. Dziś uczyniliśmy kolejny krok do wyrównania praw rolników emerytów z prawami osób ubezpieczonych w powszechnym systemie, ważny krok do sprawiedliwości społecznej – podkreślił szef resortu rolnictwa i dodał, że liczy się to, aby czas opłacania składek wynosił co najmniej 25 lat i wówczas najniższa emerytura będzie taka sama w ZUS i KRUS.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk


Najważniejsze rozwiązania: obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. Po zmianie ma ona być równa kwocie 90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS. Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS są różne. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS miałaby wzrosnąć do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).


MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

[FOTO] Pogoń za Lisem- X Edycja. ,,Widać, że robią to ludzie z pasją.’’
W niedzielę (04.06.23 r.) w Rębkowie (gm. Winnica) odbyła się coroczna impreza …
DZIEŃ DZIECKA W PNIEWIE. “Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Dzisiaj uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie otrzymali niezapomniany …
HUSARIA JUŻ W PUŁTUSKU! CZEKA NAS IMPONUJĄCE, HISTORYCZNE WIDOWISKO
W miniony piątek husaria przybyła do Pułtuska a dokładnie na pułtuski Zamek, …
Kolejne środki z WFOŚiGW w Warszawie dla samorządów z powiatu pułtuskiego!
Modernizacja oświetlenia i wymiana źródeł ciepła oraz usuwanie azbestu – to projekty, …

Opr. na podstawie informacji prasowej Biura Poselskiego Posła Henryka Kowalczyka