/Bożonarodzeniowe jasełka w SOS-W im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Bożonarodzeniowe jasełka w SOS-W im. Anny Karłowicz w Pułtusku

W piątkowe przedpołudnie, 16 grudnia, społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, zaprosiła na bożonarodzeniowe jasełka, które przygotowane zostały przez wyjątkowo utalentowanych uczniów, pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców ośrodka. Powiat Pułtuski reprezentowały: Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Skarbnik Powiatu Pułtuskiego Renata Krzyżewska.

Zaproszonych gości oraz całą społeczność ośrodka powitała dyrektor Aldona Iniarska. Ewangelię o Narodzeniu Pańskim odczytał ks. Infułat Wiesław Kosek. Nie zabrakło bożonarodzeniowych życzeń m.in. od Wicestarosty Beaty Jóźwiak oraz świątecznych upominków, którymi gości obdarowali podopieczni ośrodka. Ku uciesze wszystkich uczniów, spotkanie zakończyła wizyta Świętego Mikołaja.

www.powiatpultuski.pl