/PIJANI KIEROWCY STRACĄ AUTA. Nowe typy przestępstw i zaostrzone kary zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego

PIJANI KIEROWCY STRACĄ AUTA. Nowe typy przestępstw i zaostrzone kary zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego

Konfiskata samochodu ma być możliwa, gdy prowadzący go kierowca będzie miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie będzie miał znaczenia fakt, czy pijany kierowca spowodował wypadek, czy też nie. Prezydent Andrzej Duda podpisał reformę Kodeksu karnego, która wprowadza wiele zmian.

Obszerna reforma Kodeksu karnego wprowadza m.in.: zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa, tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanym kierowcom.

W ramach reformy m.in. podnoszona jest górna granica kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Z 25 do 30 lat przedłużono zaś okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Wprowadzana jest także kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwa konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę lub równowartości takiego pojazdu, gdy kierujący będzie miał 0,5 promila alkoholu i gdy spowoduje wypadek oraz w przypadku recydywistów. Nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo zajmie jego auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu. Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku tylko “w szczególnych okolicznościach”.

Przepadku nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych (do 100 tys. zł) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Nowela wprowadza też nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz kary za przygotowanie do zabójstwa. Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

Wprowadzono również zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię. Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, gdy obecnie to do 15 lat więzienia.

Ustawa przewiduje również rozszerzenie możliwości karania nieletnich sprawców, którzy ukończyli 15 lat, jak dorosłych – rozszerzenie to obejmuje kwalifikowane typy zabójstwa oraz zgwałcenie w typie podstawowym i zgwałcenie kwalifikowane przez następstwo w postaci śmierci pokrzywdzonego. Nowelizacja Kodeksu karnego umożliwia również karanie (na zasadach określonych w Kodeksie karnym) nieletniego, który po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15, jest sprawcą zabójstwa kwalifikowanego określonego w art. 148 § 2 lub 3.

Znowelizowany Kodeks karny wchodzi w życie trzy miesiące od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Jedynie przepisy dotyczące obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości, wejdą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy.

Opr. na podstawie informacji Kancelarii Prezydenta, PAP, Infor,