/Album „Przyroda blisko nas” już dostępny

Album „Przyroda blisko nas” już dostępny

18 listopada br. w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie odbyło się spotkanie promujące publikację
pn. „Przyroda blisko nas”, które poprowadziła Izabela Koba-Mierzejewska dziennikarka, publicystka, sympatyczka Ziemi Pułtuskiej.

Przygotowanie publikacji było częścią projektu „Przyroda blisko nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kuźnia Kurpiowska w Pniewie w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja albumowa, prezentująca perełki przyrodnicze,
zachęci Państwa do odwiedzenia naszego powiatu i udania się w podróż z dala od asfaltowych dróg, po leśnych duktach, rezerwatach i miejscach, gdzie znajdują się pomniki przyrody.
A dolina rzeki Narew, z licznymi rozlewiskami, starorzeczami, zakolami i odnogami, będzie
znakomitą przestrzenią do odpoczynku i rekreacji.

Jan Zalewski – Starosta Pułtusku

ZOBACZ ALBUM – POBIERZ PDF – Album „Przyroda blisko nas”

Autor zdjęć: Kuźnia Kurpiowska/tekst opr. na podstawie www.powiatpultuski.pl