/ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH – SPRAWDŹ ZASADY ODŚNIEŻANIA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH – SPRAWDŹ ZASADY ODŚNIEŻANIA

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku.

www.powiatpultuski.pl