/[WYWIAD] Konkurs na zabawkę sensoryczną w pułtuskiej ,,Klaudynce”

[WYWIAD] Konkurs na zabawkę sensoryczną w pułtuskiej ,,Klaudynce”

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pułtusku organizowany jest konkurs “Czuję, widzę, słyszę” skierowany do uczniów szkół podstawowych. To inicjatywa zespołu nauczycieli wspomagających z pułtuskiej ,,Jedynki”. Zadaniem uczestników jest stworzenie zabawki sensorycznej np. pudełka, książeczki albo maty. Prace można składać do 30 listopada w sekretariacie PSP1. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-XVIII. O idei konkursu związanej z pomaganiem innym, o tym dlaczego warto wziąć w nim udział rozmawiałyśmy z Agatą Pastewką, która wraz z Sarą Sękowską i Joanną Łach koordynuje przebieg konkursu.

A.D.: Jak powstał pomysł na zorganizowanie konkursu?

A.P.: Konkurs na zabawkę sensoryczną pt. „Czuję, widzę, słyszę” jest drugim z kolei konkursem organizowanym przez Zespół Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie w PSP1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Tematem pierwszej edycji z 2020/2021 roku konkursu było stworzenie gry integracyjnej dla całej klasy. Projekt miał na celu zawiązanie więzi koleżeńskich, mocno osłabionych podczas trwania pandemii.

Temat tegorocznej edycji mocno wpisuje się w charakter pracy z dzieckiem z dysfunkcjami. Świadomość jak wiele dzieci wymaga wsparcia w zakresie wspomagania integracji sensorycznej tylko zmotywowała nas do działania i utwierdziła w przekonaniu, że temat ten jest niezwykle ważny.

A.D.: W jaki sposób zaprojektowanie zabawki sensorycznej ma wspomagać rozwój
uczniów?

A.P.: Idea zabawki sensorycznej polega na zaangażowaniu podczas zabawy niemal wszystkich zmysłów. Obecnie wiele dzieci, nie tylko posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przejawia zaburzenia z zakresu szeroko rozumianej integracji sensorycznej. Chciałybyśmy, aby proces tworzenia zabawek służył obu stronom – twórcy i odbiorcy. Uczniowie tworząc prace, będą rozwijać nie tylko zmysły, ale również swoją kreatywność oraz empatię. Co więcej nawiążą lepsze relacje z nauczycielami, wychowawcami, a także spędzą atrakcyjnie czas z rodzicami w domu. Jest to szczególnie ważne w czasach wszechobecnej technologii, która ogranicza rozwijanie kompetencji społecznych. Z kolei odbiorcy (użytkownicy zabawki) będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności. Wierzymy, że przekazane przez nas prace staną się nie tylko pomocą terapeutyczną, ale wywołają zwykłą dziecięcą radość.

A.D.: Czyli prace trafią potem do innych placówek?

Zgodnie z regulaminem prace zostaną przekazane do cudownego miejsca jakim jest Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Jest to możliwe dzięki uprzejmości pani dyrektor ośrodka Aldony Iniarskiej. Mamy nadzieję , że przekazane prace staną się pomocą dydaktyczną w codziennej pracy z wychowankami Ośrodka.

A.D.: Jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas oceny prac?

A.P.: Jury będzie zwracać uwagę na: bogactwo doznań sensorycznych, zgodność z tematem, oryginalność i estetykę.

A.D.: Czy wpłynęły już jakieś zgłoszenia, pierwsze prace? Czy są pomysłowe,
zaskakujące?  

A.P.: Wpłynęły już pierwsze prace. Jest to dla nas ogromna niespodzianka. Przedstawimy wszystkie zabawki na oficjalnym wręczeniu nagród. Będą one również prezentowane na profilu naszej szkoły.

Dziś z naszą redkacją w szkole spotkał się prawie cały zespół nauczycieli wspomagających z ,,Klaudynki”. Zabrakło jednej koleżanki- Ewy Olbryś.

Do zespołu należą: Anna Łezka, Agata Pastewka, Agnieszka Zbrzeźna, Sara Sękowska, Joanna Łach, Hanna Falkiewicz, Karolina Figurska oraz Aurelia Kaczmarczyk i Ewy Olbryś.

Kolejne informacje o przebiegu konkursu, jego zwycięzcach oraz najbardziej oryginalnych pomysłach znajdziecie Państo na łamach naszego portalu w grudniu.