/Dostali dofinansowanie na lepsze drogi

Dostali dofinansowanie na lepsze drogi

Gmina Pokrzywnica już niebawem przebuduje drogę gminną – ul. Ogrodową. Gmina Pułtusk z kolei przebuduje drogę w miejscowości Gnojno. Na ten cel samorządy otrzymały wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

Ponad 19 mln zł w ramach PROW 2014-2020 trafiło do jedenastu gmin i powiatów z regionu płockiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego na przebudowy oraz budowy dróg gminnych i powiatowych. Wsparcie otrzymały powiat sierpecki, gminy: Baboszewo, Naruszewo, Pokrzywnica, Pułtusk, Raciąż, Rościszewo, Siemiątkowo, Staroźreby, Olszewo Borki oraz miasto i gmina Sanniki. Umowy z beneficjentami podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Gmina Pokrzywnica już niebawem przebuduje drogę gminną (ul. Ogrodowa) w miejscowości Pokrzywnica. Dzięki temu poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców wsi. Samorząd województwa na ten cel przeznaczył 763,5 tys. zł z UE.

Gmina Pułtusk otrzymała wsparcie na przebudowę drogi w miejscowości Gnojno. Inwestycja poprawi stan i podniesie standard drogi. Do gminy trafiło dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł.

Gmina Baboszewo otrzymała blisko 700 tys. zł na budowę drogi gminnej nr 300182W w miejscowości Polesie. Dzięki inwestycji parametry techniczne i eksploatacyjne drogi zostaną podwyższone, a to przyczyni się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Gmina Naruszewo podpisała umowę na wsparcie w wysokości 788,6 tys. zł. W ramach pomocy samorządu województwa poprawiona zostanie jakość infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary.

Gmina Raciąż podpisała umowę na wsparcie unijne w wysokości ponad 811 tys. zł. Projekt obejmuje rozbudowę dróg gminnych w gminie Raciąż. Dzięki przedsięwzięciu podwyższone zostaną parametry techniczne drogi gminnej Nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo oraz drogi gminnej Nr 311152W Kraśniewo.

Gmina Rościszewo już niebawem przebuduje drogę gminną nr 370310WW relacji Zamość – Zamość Nowy. Prace będą prowadzone na odcinku drogi o długości ponad 1,4 km. W ramach inwestycji wymieniona zostanie m.in. nawierzchnia żwirowa na bitumiczną. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 597,2 tys. zł z UE.

Gmina Siemiątkowo otrzymała wsparcie na budowę dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Siemiątkowo. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców wsi. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczył ponad 1,1 mln zł w ramach PROW 2014-2020.

Gmina Staroźreby wsparcie od samorządu województwa przeznaczy na budowę drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare. Po zrealizowaniu inwestycji skróceniu ulegnie czas dojazdu mieszkańców do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Góra poprzez zwiększenie ograniczenia z 20 km/h na 60 km/h. Wszystko dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 1 mln zł.

Gmina Olszewo Borki dofinansowanie unijne od samorządu województwa przeznaczy na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki. Dzięki inwestycji poprawi się komfort przejazdu w miejscowościach: Zebry-Żabin, Zebry-Wierzchlas, Mostówek, Działyń i Zebry-Sławki. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy 4,3 mln zł z UW.

Miasto i Gmina Sanniki otrzymała wsparcie w wysokości aż 5 mln zł. Dzięki temu już niebawem rozpocznie się budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.

Powiat Sierpecki podpisał umowę na wsparcie w wysokości 2,7 mln zł. Dzięki temu przebudowana zostanie droga powiatowa nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo. Wszystko dzięki wsparciu unijnemu przyznanemu przez samorząd województwa.

Opr. na podstawie info. pras. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

To już ostatnie z umów podpisywanych z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. W ramach PROW 2014-2020 w tym roku dofinansowane zostały 62 projekty dotyczące wsparcia na remonty i budowę dróg gminnych z czego 11 z subregionu płockiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.