/Dłuższa kadencja samorządów. Wybory wiosną 2024 r.

Dłuższa kadencja samorządów. Wybory wiosną 2024 r.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawą, trwająca obecnie kadencja samorządów została wydłużona do 5 lat. Samorządy, których kadencja pierwotnie miała trwać do jesieni 2023 roku, będą urzędować do końca kwietnia 2024 roku. 

rezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Celem ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego jest zmiana terminu wyborów samorządowych (tj. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) przez wydłużenie kadencji samorządowej do 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas zapisami ustawy doszłoby do skumulowania dat wyborów parlamentarnych i samorządowych w 2023 r. (parlament – jesień 2023, Parlament Europejski – późna wiosna 2024). Stąd, jak czytamy na stronie prezydent.pl przedłużenie aktualnej kadencji samorządów a co za tym idzie późniejszy termin wyborów do rad gminy, powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Ustawa ma charakter epizodyczny, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe odstępstwo od uregulowanej już materii.

Wybory mają zostać zarządzone nie wcześniej niż 30 grudnia 2023 r. i nie później niż 30 stycznia 2024 roku, a data wyborów ma być wyznaczona na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r.

Ustawa zmienia także dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady (zamiast ostatniego dnia roku, ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych), a także wprowadza początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona.

Opr. na podstawie info. pras. Kancelarii Prezydenta RP, twitter, prezydent.gov.pl