/Apel o czujność i wrażliwość do mieszkańców Pułtuska

Apel o czujność i wrażliwość do mieszkańców Pułtuska

,,W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych” – apeluje do mieszkańców Pułtuska Beata Gemza- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

TAGS: