/ZAGOSPODARUJĄ PUŁTUSKIE KANAŁY
pułtusk news kanałki

ZAGOSPODARUJĄ PUŁTUSKIE KANAŁY

14 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Gminą Pułtusk a Powiatem Pułtuskim w sprawie zagospodarowania kanałów na odcinku „wyspy” na terenie miasta.

Strony deklarują wolę współpracy w zakresie działań zmierzających do uatrakcyjnienia pułtuskich kanałów. Planowane prace mają na celu zagospodarowanie terenu umożliwiającego rozwój turystyki wodnej, ochronę środowiska i przyrody, w tym zadbanie o czystość wody, pielęgnację i nasadzenia drzew i krzewów, remont, przebudowę lub rozbudowę nabrzeży.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Wojciech Gregorczyk Burmistrz Miasta Pułtusk.

www.powiatpultuski.pl