pułtusk news kanałki

ZAGOSPODARUJĄ PUŁTUSKIE KANAŁY

14 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Gminą Pułtusk a Powiatem Pułtuskim w sprawie zagospodarowania kanałów na odcinku „wyspy” na terenie miasta. Strony deklarują wolę…