/WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW. Które stacje omijać?

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW. Które stacje omijać?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny sprawdził jakość paliw i gazu na stacjach benzynowych w Polsce. Zbadano próbki z 1267 punktów. W porównaniu z wynikami kontroli w 2021 roku widać znaczną poprawę, jednak wciąż znajdziemy stacje benzynowe, na których jakość paliwa jest zła. Wykryto, że badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu.

W minionym roku skontrolowano jakość paliw na stacjach – z pobranych 1565 próbek zakwestionowano 1,72%. Przypomnijmy, że w 2003 r. norm nie spełniało aż 30% stacji paliw. Kontrola przeprowadzona w roku bieżącym trwała od stycznia do końca sierpnia. Wykazała, że złej jakości paliwa na polskich stacjach benzynowych to już rzadkość, jednak jeszcze się zdarzają. Na 1267 punktów skontrolowanych złej jakości paliwa ciekłe wykryto na 6 stacjach benzynowych a gazu LPG na 4 stacjach benzynowych. Wynika z tych badań, że znacznie poprawiła się jakość paliw na stacjach benzynowych w Polsce w porównaniu z rokiem ubiegłym.

GDZIE GORSZE PALIWO?

Na poniższej mapie zaznaczone zostały kontrole w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON), biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) w okresie od 19.01.2022 – 31.08.2022 r. Interaktywna mapa jakości paliwa to ciekawy dodatek dla kierowców często pokonujących dłuższe trasy. Łatwo sprawdzą oni stacje, które oferują paliwo, co do którego inspekcja handlowa nie ma zastrzeżeń.

Cytując za portalem autobaza.pl “jednorazowe zatankowanie paliwa słabej jakości nie uszkodzi jednostki napędowej. Jednak regularne używanie takiego paliwa może zaszkodzić silnikowi, narażając na dodatkowe i niepotrzebne koszty. Jeżeli tak się stanie, a winne było paliwo słabej jakości o parametrach, które nie mieszczą się w normie, teoretycznie można starać się o odzyskanie pieniędzy na naprawę od właściciela stacji. Niezbędny jest do tego paragon. Niestety, udowodnienie swoich racji jest wówczas niemalże niemożliwe”

Kliknij w link aby sprawdzić poszczególne stacje na interaktywnej mapie jakości paliw

Tu kontrolowane próbki nie spełniały wymagań:

LPG: Warszawa ul. Conrada 7, Sokratesa 11 (shell), Gdańsk Al. Grunwaldzka 258 (Orlen), Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (stacja paliw MPO), Bielko-Biała ul. Komorowicka 285 (stacja paliw Oaza)

ON: Katowice ul. Francuska 78 (Stacja paliw PKM Olkusz), w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Reszel przy ul. Bolesława Chrobrego 5B (Huzar), Płock ul. Sierpecka 1 (Scania Serwis Płock ). Na stacji w Płocku próbki skontrolowano dwukrotnie: 12 kwietnia i 27 kwietnia. W obu przypadkach jakość ON była zła.

W przypadku benzyny 95 i 98 sytuacja jest znacznie lepsza – na kontrolowanych stacjach nigdzie nie wykryto nieprawidłowości w jakości tych paliw.

Z danych wynika, że naszym powiecie nie zostały przeprowadzone kontrole i brak wyników jakości paliw w raporcie UOKiK z 2022 r. Najbliżej naszego regionu znajdujemy dane UOKiK z Wyszkowa ze stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej 1 (Orlen). Zbadano benzynę 95 i określono jej jakość jako dobrą czyli spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu. W Nasielsku przy ul. Warszawskiej 15 (Orlen) sprawdzono ON i również jakość jest dobra.