/ODDALI HOŁD BOHATEROM POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

ODDALI HOŁD BOHATEROM POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

27 września w Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – tajnych struktur państwa polskiego, istniejących w czasie II wojny światowej, na I cmentarzu w Pułtusku przed mogiłą Żołnierzy AK oddano hołd bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Podziemne Państwo Polskie działało w latach 1939 – 1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów. Za jego początek uznaje się utworzenie, 27 września 1939 r., Służby Zwycięstwu Polski.

W 83. rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego, 27 września 2022 r., w Pułtusku, na I cmentarzu przy mogile żołnierzy Armii Krajowej z udziałem pocztów sztandarowych odbyła się uroczystość złożenia kwiatów. Hołd walczącym oddali kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, oświaty, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych.

Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku. Dowódcą uroczystości był Karol Bystrek. Powiat Pułtuski reprezentował Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk oraz Wicestarosta Beata Jóźwiak. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk i wszystkich gminnych jednostek kwiaty złożył Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski z Radnym Rady Miejskiej w Pułtusku Adamem Maickim.

Historię tajnych struktur państwa polskiego z okresu II wojny światowej przedstawiła Justyna Wyrzykowska nauczycielka historii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

Na podstawie info www.powiatpultuski.pl/ www.pultusk.pl/ foto www.powiatpultuski.pl/ Adam Maicki