/Zakończono remont dachu Zespołu Szkół im. B. Prusa
remont dachu

Zakończono remont dachu Zespołu Szkół im. B. Prusa

W sierpniu br. zakończyły się roboty budowlane w zabytkowym budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, realizowane w ramach zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji, współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

Na zabytkowym budynku wyremontowano dach oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Remont objął również stolarkę okienną i nieużytkowe poddasze. Koszt realizacji wyniósł 2 480 319,98 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 1 488 000,00 zł.

Zadanie pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

www.powiatpultuski.pl