/TEREN PRZY ŚWIETLICY WYGLĄDA JUŻ LEPIEJ

TEREN PRZY ŚWIETLICY WYGLĄDA JUŻ LEPIEJ

Teren przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie na terenie gminy Świercze zyskał na atrakcyjności.

Gmina Świercze otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania teren został odkrzaczony, wyrównano grunt, dowieziono urodzajną ziemię, obsiano trawą. Posadzony został szpaler dębów, a całość działki ogrodzono, zamontowano bramę i furtkę.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł, w tym kwota dotacji 10.000,00 zł.
Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Opr. na podstawie info i foto ze strony www.swiercze.pl