/BUDUJĄ SKRÓT DROGOWY, KTÓRY MA UŁATWIĆ ŻYCIE MIESZKAŃCOM

BUDUJĄ SKRÓT DROGOWY, KTÓRY MA UŁATWIĆ ŻYCIE MIESZKAŃCOM

Można już zobaczyć postępy na placu budowy nowej drogi, która docelowo ma ułatwić dojazd z centrum Pułtuska na drugą stronę Narwi przez tak zwany most Wyszkowski.

Trwa budowa drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku. Kolejno zostanie wykonana rozbudowa odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku.

Powstanie droga o szerokości 6 m wraz z zatokami postojowymi o głębokości 2.5 i 5 m, chodnikami i zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Włączenie nowej drogi do drogi wojewódzkiej DW 618 (ul. Wyszkowska) zaprojektowano w tej samej lokalizacji, w której włączona była już istniejąca droga ułożona z płyt betonowych, wzdłuż wału, przy pomniku  „Żołnierzom września 1939”. Na drodze DW 618 przewidziano pas wyłączeń, a na wlocie budowanej drogi gminnej – wysepkę dzielącą.

Wykonawcą inwestycji jest firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk. Termin realizacji inwestycji wynosi 12 miesięcy od chwili podpisania umowy a tę podpisano 21 kwietnia br.

Koszt inwestycji to 4 949 494,94 zł. Gmina Pułtusk otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie  2 440 346,36 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opr. na podstawie informacji. www.pultusk.pl/ foto Pułtusk.news