/90 NOWYCH OCHOTNIKÓW PRZEKROCZY BRAMĘ KOSZAR

90 NOWYCH OCHOTNIKÓW PRZEKROCZY BRAMĘ KOSZAR

2 września, czyli w najbliższy piątek z samego rana bramę koszar w Ciechanowie przekroczą kolejni ochotnicy, którzy rozpoczną szkolenie podstawowe w ramach drugiej edycji projektu „Wakacje z WOT”. W tym roku odbędą się jeszcze trzy powołania do pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im.ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Blisko 90 nowych ochotników do służby terytorialnej przekroczy w najbliższy piątek bramę koszar, a tym samym rozpoczną zmagania w oliwkowym berecie. Na 6 dni porzucą przyzwyczajenia dnia codziennego, wyjdą ze swojej strefy komfortu i na własnej skórze poczują wojskową rzeczywistość. Piątkowe powołanie rozpoczyna kolejną edycję „Wakacji z WOT” – projektu, który jest skierowany głównie do studentów oraz nauczycieli. Jest to również alternatywne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chciałyby wstąpić w szeregi terytorialsów, jednakże z różnych powodów nie mogą tego zrobić w ciągu roku.

Podczas 16-dniowego szkolenia nowo wcieleni będą przyswajać wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu
taktyki, topografii, ratownictwa pola walki i strzelectwa. Wśród osób, które nie miały wcześniej styczności z wojskowym rzemiosłem, będą też takie, dla których „zapach prochu” jest dobrze znany, a przysięgę wojskową mają już za sobą. Właśnie dla nich Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które ma na celu odświeżenie nabytych wcześniej umiejętności i zapoznania się ze specyfiką działań terytorialsów. Ostatni dzień „szesnastki” będzie dla nowo przybyłych pierwszym żołnierskim egzaminem – zwanym pętlą taktyczną, który zweryfikuje nabyte dotychczas umiejętności.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która po raz pierwszy odbędzie się 17 września w Mławie. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu.

Ochotnicy, którzy chcą dołączyć do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a tym samym być żołnierzem Wojska Polskiego mają taką możliwość. Kolejne szkolenia, zarówno​ dla nowych ochotników jak i rezerwistów z północnego Mazowsza rozpoczną się w Ciechanowie 7 października, 18 listopada, oraz 17 grudnia. We wszystkich batalionach lekkiej piechoty wyznaczeni są rekruterzy, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na pytania chętnych kandydatów do służby. Kontakt do wybranego rekrutera, który pomoże w procesie rekrutacji, można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl .

Zostań Terytorialsem!

WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-60 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.
Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi obywatelstwo polskie, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.
O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno osoby, niepełniące do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT jest doskonałą szansą na połączenie życia rodzinnego, zawodowego z możliwością służby dla Polski.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej