/PANI GENERAŁ Z PUŁTUSKA!

PANI GENERAŁ Z PUŁTUSKA!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie 6 oficerom Policji, a szef resortu MSWiA wręczył im szable. Wśród nominowanych jest dr hab. Iwona Klonowska pochodząca z Pułtuska, rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska jest pierwszą kobietą na stanowisku Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz trzecią kobietą w historii polskiej Policji, która została mianowana na stopień nadinspektora Policji. Jest pierwszym po 1990 roku Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mianowanym na stopień nadinspektora policji.

Nominacje wręczono 23 lipca br. podczas centralnych obchodów Święta Policji w Katowicach. Nowymi nadinspektorami polskiej Policji zostali:

Iwona KLONOWSKA – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
Adam CIEŚLAK – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
Waldemar WOŁOWIEC – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;
Dariusz MATUSIAK – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;
Jarosław PASTERSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim;
Dariusz ZIĘBA – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w pionie prewencji w sekcji do spraw nieletnich. W dalszych latach kariery szefowa policyjnej uczelni była m.in. wykładowcą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, rzecznikiem CSP, a następnie radcą w Zespole Psychologów, którym kierowała. W kolejnych latach kierowała Zakładem Komunikacji Społecznej i pracownią Psychologiczną CSP. Była twórcą i redaktorem naczelnym “Kwartalnika Policyjnego” CSP. Pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych w CSP. Od lipca 2014 r. pełniła służbę w Komendzie Głównej Policji m.in. jako naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Redaktor Naczelny czasopisma Komendanta Głównego Policji “Policja 997”, a następnie jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP. Z zawodu jest psychologiem i pedagogiem specjalnym, absolwentem wielu studiów podyplomowych. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim. Posiada uprawnienia do badania w zakresie psychologii transportu. Jest trenerem NLP, SI, zastępowania agresji. 5 marca 2020 r. powołana została, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową, srebrną i złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Opr. na podstawie info.: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, www.prezydent.pl,www.wspol.edu.pl/ foto: prezydent.pl, Śląska Policja, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, screenshot z relacji filmowej www.prezydent.pl