/19 BEZROBOTNYCH MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

19 BEZROBOTNYCH MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

www.powiatpultuski.pl