/Powstaje film dokumentalny o Zamku Pułtuskim

Powstaje film dokumentalny o Zamku Pułtuskim

W kwietniu rozpoczęły się nagrania do filmu dokumentalnego ,,Wpisany w ojczyste dzieje. Zamek – Dom Polonii w Pułtusku”. Film ukazuje ponad tysiącletnią historię zamku, od czasów powstania państwa polskiego aż po czasy współczesne. Premiera filmu odbędzie się 12 lipca 2022 r. za pośrednictwem portalu YouTube.

Kulisy powstawania filmu- wypowiedzi udziela Michał Kisiel- Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku

Pomysł na realizację takiego projektu zrodził się w związku z licznymi pytaniami turystów o dzieje miasta, a przede wszystkim o dzieje zamku. To także produkcja z misją, czyli sposób na promowanie w ciekawej formie polskiego dziedzictwa kulturowego, myśli społecznej i patriotycznej. Historia zamku jest bowiem ściśle powiązana z dziejami całego państwa.

„Gród, Zamek a obecnie Światowe Centrum Polonii jak w soczewce skupiają losy Polaków, ważne wydarzenia polityczne, wojenne, kulturalne i społeczne. Przez niemal tysiąc lat zamek był piastowskim grodem, osadą średniowieczną, biskupią rezydencją, siedzibą władz zaborczych, okupacyjnych i polskich. Mury zamkowe widziały goszczących tu królów, cesarzy, premierów, prezydentów, wielkich polskich, poetów i pisarzy.”

– podkreśla prof. Radosław Lolo, wybitny znawca dziejów Pułtuska i regionu, współautor filmu, opiekun merytoryczny i narrator.
Kulisy powstawania filmu- wypowiedzi udziela prof. dr hab Radosław Lolo- narrator i współtwórca filmu

Jan Kisiel, inicjator projektu, podkreśla, że to pierwsza produkcja, która pozwala przybliżyć historię tego niezwykłego miejsca od samego jej początku:

„Od kilku lat próbowaliśmy odkrywać historię zamku. Były to pojedyncze działania w postaci artykułów i krótkich filmów m.in.: „Osobliwości Pułtuskiego Zamku”. W tym roku nadarzyła się okazja do tego, aby w całości przedstawić tę historię za pomocą filmu. Zarówno pułtuszczanie, jak i turyści oraz osoby interesujące się historią będą mogły w niewiele ponad godzinę zapoznać się z historią tysiącletniego wzgórza, a dzisiaj pułtuskiego zamku. To wszystko za sprawą Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, który poprzez Fundusz Patriotyczny daje szansę, aby w małych miastach, takich jak Pułtusk, realizować dzieła popularyzujące lokalną historię”.

Kulisy powstawania filmu- wypowiedzi udziela prof. dr hab Radosław Lolo- narrator i współtwórca filmu

Realizacja projektu, który dotyczy tak obszernego wycinka historii, wymagała dotarcia do wielu materiałów źródłowych, dokumentów i zdjęć. Podkreśla to Robert Gorczyński, który odpowiadał za realizację zdjęć oraz montaż i postprodukcję:

„Staraliśmy się przedstawić w filmie jak najwięcej źródeł, ikonografii, dotrzeć do dawnych ilustracji i fotografii, aby ta historia była naprawdę ciekawa. Wsparło nas w tym Muzeum Regionalne w Pułtusku, które było naszym partnerem podczas realizacji filmu. Otrzymaliśmy z Muzeum mnóstwo materiałów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i otwartość”.

Drzeworyt – Zamek w Pułtusku – zbiory Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN – 1860r (źródło: Muzeum Regionalne w Pułtusku)

W roli eksperta wystąpił również ks. kan. dr Dariusz Majewski, znakomity znawca historii kościoła oraz historii diecezji płockiej.

O czasach współczesnych, o bieżącej działalności Domu Polonii i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które od ponad 30 lat działa na rzecz Polonii i Polaków za granicami kraju opowiedzieli: Krzysztof Łachmański- Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Michał Kisiel- Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku.

Kulisy powstawania filmu- wypowiedzi udziela Krzysztof Łachmański- Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Zespół odpowiedzialny za produkcję nie mógł pominąć również wątku związanego z repatriacją. Od kilku lat zamek jest pierwszym domem dla repatriantów ze Wschodu. Mieszkało w nim już ponad tysiąc Polaków, którzy wrócili do ojczyzny. Jedną z tych osób jest Antonina Grabowska, która opowiedziała w filmie o swoich doświadczeniach związanych z powrotem do Polski i o pobycie w pułtuskim Domu Polonii.

Premiera filmu odbędzie się 12 lipca (wtorek) o godz. 18.00 na portalu YouTube Pułtusknews. Film będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich widzów. Tego dnia w sali koncertowej Domu Polonii w Pułtusku zostanie zorganizowana konferencja prasowa połączona z panelem dyskusyjnym. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo. Widzowie będą mogli zadawać prelegentom pytania za pośrednictwem Internetu oraz czatu.

Film zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i widzów zza granicy. Pojawią się napisy w języku polskim, angielskim i tłumaczenie na język migowy.

Realizacja projektu:

JJStudio Jan Kisiel, wydawca portalu www.pultusk.news

Partnerzy:

Instytut Historii AFiB Vistula, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Stowarzyszenie Wspólnota Polska-Dom Polonii w Pułtusku, Ośrodek badań nad Mazowszem ,,Atena”, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

Patroni medialni:

Polonijna Agencja Informacyjna, Tygodnik Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Nowodworski, Portal internetowy Pułtusknews