/Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Pułtusk

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Pułtusk

Radni Rady Miejskiej w Pułtusku większością głosów udzielili Burmistrzowi Miasta Pułtusk Wojciechowi Gregorczykowi wotum zaufania oraz absolutoriom z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Za przyjęciem pierwszej uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk wotum zaufania po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2021 rok głosowano 18 radnych, 2 było przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu brało udział 21 radnych.

W przypadku drugiej uchwały, czyli udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, 19 radnych było „za”, a 2 wstrzymało się od głosu.