/Nabór wniosków w ramach środków z PFRON

Nabór wniosków w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaprasza w dniach 22-23 czerwca 2022 r. do składania wniosków w ramach środków PFRON.
Zapraszamy:

  • pracodawców do ubiegania się o środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  • osoby niepełnosprawne do ubiegania się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Źródło: Powiat Pułtuski. Informacja opublikowana w ramach umowy o współpracę.