Nabór wniosków w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaprasza w dniach 22-23 czerwca 2022 r. do składania wniosków w ramach środków PFRON.Zapraszamy: pracodawców do ubiegania się o środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnejosoby niepełnosprawne do…

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego – nabór

1 czerwca 2022 r. ruszyła rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca 2022 r.  Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego jest reprezentacją młodzieży uczącej się. W skład sejmiku wchodzi 51 radnych wyłonionych w siedmiu okręgach wyborczych, którzy…