/Jubileusz 580-lecia LO im. P. Skargi [FOTORELACJA]

Jubileusz 580-lecia LO im. P. Skargi [FOTORELACJA]

W sobotę 11 czerwca odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 580-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, trzeciej najstarszej szkoły w Polsce.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej, odprawionej w kościele szkolnym w intencji pracowników i absolwentów Liceum im. Piotra Skargi. Potem odbyła się ceremonia posadzenia Dębu Jubileuszowego przed budynkiem szkoły. Drzewo jest niezwykłe, ponieważ zostało poświęcone w Rzymie przez Papieża Franciszka.

Niech zasadzony dąb będzie pamiątką wspaniałej uroczystości, Jubileuszu 580-lecia naszej szkoły, a przyszłym pokoleniom licealistów daje świadectwo dzisiejszego święta, a także naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności tej szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy uczniów Liceum.

Anna Majewska, Dyrektor Liceum im. Piotra Skargi

Dąb otrzymał imię “Piotr” na cześć patrona szkoły – Piotra Skargi. W ziemi zakopano też kapsułę czasu, w której znalazły się: listy z imionami i nazwiskami obecnych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, listy uczniów do przyszłych pokoleń i historie uczniów z Ukrainy, jubileuszowa przypinka, identyfikator Liceum z wizerunkiem księdza Piotra Skargi i historyczna tarcza Liceum. Do uroczystego posadzenia dębu i zakopania kapsuły Dyrektor Anna Majewska zaprosiła: Starostę Pułtuskiego – Jana Zalewskiego, Przedstawiciela Rady Pedagogicznej – Pana Jana Pieńkowskiego oraz Przedstawiciela uczniów – Oskara Olbrycha.

Kolejnym punktem obchodów była gala jubileuszowa, podczas której wręczono pamiątki i odznaczenia dla osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz społeczności Liceum.

W tym momencie w imieniu społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku serdecznie dziękuję za wsparcie w wielu obszarach działań szkoły, motywację oraz przychylność wobec naszej placówki osobom i instytucjom.

dodała Dyrektor Anna Majewska

Graweron i pamiątki jubileuszowe wręczono:

Janowi Zalewskiemu, Beacie Jóźwiak, Jackowi Zawiślińskiemu, Wojciechowi Gregorczykowi, Katarzynie Jankowskiej,

Ks. Infułatowi Wiesławowi Koskowi i Ks. Kanonikowi Sławomirowi Stefańskiemu,

Barbarze Walkiewicz, Arkadiuszowi Krużyńskiemu, Lidii Ziemieckiej i Barbarze Meredyk.

Podczas gali zapoczątkowano też nową tradycję. Corocznie będzie przyznawany Tytuł Honorowego Przyjaciela Liceum Skargi. Na uroczystym jubileuszu otrzymali go:

Aldona Łaszczyk, Michał Kisiel, Radosław Lolo, Bożena Potyraj, Krzysztof Wiśniewski, Izabela Sosonowicz-Ptak, Krzysztof Łachmański, Andrzej Popowicz, Józef Łatyfowicz, Jan Kaczmarczyk, Sławomir Lenarcik, Katarzyna Gniedziejko, Robert Lis, Rafał Garus, Agata Bachora,  Marta Waszkiewicz, Andrzej Grabowski, Anna Kachel, Paweł Łatyfowicz.

Beata Jóźwiak Wicestarosta Powiatu Pułtuskiego przekazała medale „Pro Masovia” dla:

Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

nauczycieli: Anny Krystoszyk, Ann Krawczyńskiej, Jolanty Rutkowskiej, Jolanty Gorczyńskiej, Jolanty Wotawy, Marty Juzepczuk, Beaty Czerniakowskiej-Koc.

Uczniowie, nauczyciele i absolwenci “Skargi” przygotowali program artystyczny „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem”, który przedstawiał historię szkoły. Po gali odbył się bankiet jubileuszowy.

Fotoreportaż (fot. Jan Kisiel- PułtuskNEWS)