/DRUHOWIE OCHOTNICY ODZNACZENI

DRUHOWIE OCHOTNICY ODZNACZENI

56 strażaków i osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej zostało odznaczonych i uhonorowanych podczas uroczystej zbiórki strażaków ochotników z terenu gminy Pułtusk, która odbyła się w piątek (10 czerwca) na placu remizy OSP Chmielewo.

Dowódcą uroczystości był dh. Adrian Siemek – Prezes OSP Głodowo, który złoży meldunek o  gotowości pododdziałów OSP do uroczystości dh  Tadeuszowi Nalewajkowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w  Pułtusku i  jednocześnie członkowi Zarządu Głównego Związku OSP RP .

Otwarcia uroczystościowi i powitania zaproszonych gości dokonał dh Andrzej Mitkowski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku.

Zbiórka była okazją do uhonorowania odznakami, medalami i statuetkami druhów zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej. Odznaki i medale wręczyli: starszy brygadier Maciej Piątek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, dh Tadeusz Nalewajk – Prezes Zarządu Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP oraz Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk.

W podziękowaniu za służbę, z życzeniami zrealizowania zamierzeń i planów statuetki dla: dh Danuty Łezki, dh Katarzyny Kamińskiej i dh Anny Krawczyk wręczyli dh Andrzej Mitkowski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku oraz dh Robert Czyżewski – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pułtusku, wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pułtusku i jednocześnie Prezes OSP Trzciniec.

Dh Jarosław Kościk – Prezes OSP Przemiarowo przekazał torbę medyczną dla OSP Głodowo.

ODZNACZENI:

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 27.04.2022 r. Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pułtusku Odznaką STRAŻAK WZOROWY odznaczeni zostali:

Kacper Balcerzak s. Zbigniewa
Marek Balcerzak s. Zbigniewa
Piotr Ostaszewski s. Krzysztofa
Tomasz Smętkowski s. Stanisława
Kamil Rachuba s. Jacka
Adam Ciach s. Wiesława
Mateusz Bieńkowski s. Sławomira
Paulina Siemek c. Andrzeja
Kacper Siemek s. Jacka
Cezary Bolesław Rogus s. Waldemara
Jakub Kordowski s. Cezarego
Andrzej Oleksa s. Tadeusza
Artur Chmielewski s. Tadeusza
Krzysztof Tkaczyk s. Ryszarda
Mateusz Czajkowski s. Jerzego
Adam Lesiński s. Tadeusza
Rafał Prusinowski s. Sławomira

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 01.02.2022 r. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. Tomasz Mieszkowski s. Wojciecha
 2. Łukasz Bilik s. Benedykta
 3. Agnieszka Chimkowska c. Wincentego
 4. Paulina Kołakowska c. Wiesława
 5. Marcin Waszkiewicz s. Wiesława
 6. Krzysztof Krzyżewski s. Jana
 7. Jolanta Kacprzak c. Roberta
 8. Krzysztof Laskowski s. Stanisława
 9. Adam Urbaniak s. Andrzeja
 10. Kamil Borucki s. Jana
 11. Adam Ciskowski s. Mirosława
 12. Hubert Archacki s. Witolda
 13. Janusz Musiński s. Stanisława

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 01.02.2022 r. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. Martyna Modzelewska c. Andrzeja
 2. Robert Jakubiak s. Jana
 3. Roman Marek Piórek s. Mariana
 4. Andrzej Cebula s. Józefa
 5. Janusz Byszewski s. Jerzego
 6. Łukasz Kordowski s. Kazimierza
 7. Tomasz Kordowski s. Marka
 8. Łukasz Zawadzki s. Waldemara
 9. Waldemar Stańkowski s. Henryka
 10. Cezary Kordowski s. Mieczysława
 11. Zbigniew Wysocki s. Ryszarda
 12. Artur Wójcik s. Tadeusza
 13. Andrzej Bocheński s. Zygmunta

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 01.02.2022 r. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. Marcin Czyżewski s. Andrzeja
 2. Piotr Dana s. Zbigniewa
 3. Marek Kozarzewski s. Tadeusza
 4. Adam Czerwiński s. Tadeusza
 5. Waldemar Kazimierz Prusiński s. Mariana
 6. Krzysztof Krawczyk s. Henryka
 7. Jan Urbanowski s. Stanisława
 8. Ryszard Franciszek Borucki s. Eugeniusza
 9. Wiesław Podgówski s. Aleksandra
 10. Jarosław Kościk s. Jerzego