/Dr Lidia Ambroziak wystąpiła na międzynarodowej konferencji w Paryżu

Dr Lidia Ambroziak wystąpiła na międzynarodowej konferencji w Paryżu

W dniach 7-8 czerwca 2022 r. w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja „ La collaboration franco-polonaise dans le domaine de l`Egyptologie” (Polsko-francuska współpraca w dziedzinie Egiptologii). Na konferencji wystąpiła dr Lidia Ambroziak z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk oraz PAN Stację Naukową w Paryżu. Wyniki swoich badań prezentowali naukowcy z Polski i z Francji. Dr Lidia Ambroziak wystąpiła z referatem „Les fouilles franco-polonaises à Edfou à la lumière des recherches historiques 1937-1939” (Wykopaliska polsko-francuskie w Edfu w świetle badań historycznych). Referat dotyczył współpracy polsko-francuskiej podczas pierwszych polskich wykopalisk śródziemnomorskich w Egipcie.

źródło: Facebook Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku