Tydzień Świadomości Czerniaka

Tydzień Świadomości Czerniaka

Od lipca 2021 roku szkoły powiatowe biorą udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka – edycja 2021/2022. Program realizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie…