/POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA [FOTO]
Powiatowy Dzień Strażaka

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA [FOTO]

W niedzielę (22 maja) odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Tegoroczne święto obchodzimy są w roku jubileuszowym 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej gotowej do prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz do likwidacji miejscowych zagrożeń. Po uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Józefa w Pułtusku odprawianej w intencji strażaków, na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku obył się uroczysty Apel.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości złożył Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu – starszy kapitan Konrad Chrzanowski – dowódca uroczystości.

Kolejno, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przy wtórze Hymnu polskiego. Następnie odznaczono strażaków i osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej. Akty nadania wyższych stopni służbowych otrzymali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Uroczystość stała się okazją do przekazania i poświęcenia nowego samochodu dla KP PSP w Pułtusku. Równocześnie przekazano samochód, który do tej pory służył w pułtuskiej komendzie na potrzeby OSP w Głodowie.

Podczas dzisiejszej uroczystości dokonano również odsłonięcia i poświęcenia obelisku poświęconego pamięci poległych w obronie Ojczyzny i zmarłych strażaków z terenu powiatu pułtuskiego od roku 1880.

Ustawa o PSP weszła w życie 1 stycznia 1992 r. 25 lutego został powołany pierwszy Komendant Główny PSP st. bryg. Feliks Dela, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną, zhierarchizowaną Państwową, Strat Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nową ustawą straż pożarna przestała być jedynie strażą ogniową. Nowa Państwowa Straż Pożarna stała się „organizatorem całego systemu ratownicza-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego”, a zakres tych obowiązków w ciągu 30-stu lat działalności był systematycznie zwiększany.

Szczegóły z obchodów oraz lista odznaczonych, wyróżnionych oraz strażaków którzy otrzymali wyższe stopnie służbowe niebawem. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.