OD DZIŚ ZAPŁACISZ WIĘCEJ

Z dniem 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawie w ruchu drogowym. Co to oznacza dla kierowców? Ustawa przewiduje zmianę w kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie górnej granicy grzywny z…