/DEFILADA muz. Dariusz Zawadzki [wideo]

DEFILADA muz. Dariusz Zawadzki [wideo]

Tuż po wybuchu stanu wojennego w Polsce powstała Ballada. Tekst do owej Ballady “został znaleziony na ulicy”, do którego niezwłocznie muzykę skomponował Dariusz Zawadzki. Jak sam mówi:

“Po przeczytaniu tego tekstu, wzbudził on we mnie olbrzymie emocje co spowodowało napisanie kliku dźwięków i tak powstała ballada pt. “Defilada”. W tym mrocznym okresie stanu wojennego jeździliśmy po mieszkaniach, domach, kościołach, gdzie na koncertach wykonywaliśmy ten utwór. W trakcie tych koncertów czuliśmy się wolni i solidarni, w ten sposób oddawaliśmy hołd i cześć torturowanym i zamordowanym bohaterom. Siła tej piosenki łączyła wszystkich uczestników tych spotkań poza tymi, którzy przychodzili tam służbowo. Cześć i Chwała Bohaterom. Precz z komuną”.

Dariusz Zawadzki