SUKCES STUDENTÓW PUŁTUSKIEJ AKADEMII

Studenci i studentki Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku uczestniczyli w badaniach wykopaliskowych prowadzonych na terenie dawnego getta warszawskiego. Poszukiwania zakończyły się olbrzymim sukcesem, o którym informują światowe media. Badania były prowadzone pod kierunkiem dr.…

Potworów i Charciabałda, czyli nietypowe nazwy miejscowości na…

Podczas podróży samochodem zapewne niejednokrotnie zdarzyło się nam natrafić na zieloną tabliczkę z nietypową nazwą miejscowości. Niekiedy nazwy mogą wywoływać zdziwienie, a nawet uśmiech. Jaka jest ich etymologia? Które powiaty mają najwięcej miejscowości o ciekawie…