/MUNDUROWY MIKOŁAJ? NARYSUJ, JAK MOŻE WYGLĄDAĆ

MUNDUROWY MIKOŁAJ? NARYSUJ, JAK MOŻE WYGLĄDAĆ

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku zorganizowali konkurs dla wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego, którzy mają pomysł na to, jak może wyglądać MUNDUROWY MIKOŁAJ.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, których prace będzie można zakwalifikować do następujących kategorii wiekowych:

– do 10 lat,

– od 11 do 15 lat,

– od 16 i więcej.

Swoje pomysły wykonane kredkami na kartkach formatu A4, na przodzie zaopatrzone w prawym dolnym narożniku pseudonimem artystycznym autora, można przynosić lub przysyłać do Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przy ul. Rynek 26, pokój numer 115 do dnia 18 grudnia 2021 r. Na odwrocie pracy w zaklejonej kopercie należy umieścić kartkę i podać na niej swoje imię, nazwisko, wiek i telefon kontaktowy.

Oceniane będą: pomysłowość, humor, estetyka pracy. Komisja wyłoni laureatów, którzy otrzymają upominki. Najciekawsze prace będą upominkami dla seniorów z placówek na terenie powiatu pułtuskiego.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu, a także na ewentualne umieszczenie danych autora wskazanych w § 4 na materiałach profilaktycznych, które mogą być rozdysponowywane na terenie naszego powiatu i dalej.

Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez organizatorów jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, ul. Rynek 23, 06-100 Pułtusk.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w mikołajkowym konkursie.

sierż. Renata Soból, KPP w Pułtusku