/[FOTO] Nowa ekologiczna ścieżka przy ,,Czwórce”

[FOTO] Nowa ekologiczna ścieżka przy ,,Czwórce”

Dnia 22.11.2021r. została otwarta Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna oraz Centrum Edukacji Ekologicznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Krzysztof Łachmański, który przybliżył kulisy powstania edukacyjnej ścieżki ekologicznej z wiatą edukacyjną oraz Centrum Edukacji Ekologicznej.

Środki na realizację zadania w wysokości 50 000 zostały przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W realizację projektu zaangażowane jest również działające przy PSP nr 4 Stowarzyszenie „Z Serca”.

Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 180 tys. zł.

W uroczystościach udział widzieli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów – Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Kamila Mokrzycka, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Mateusz Miłoszewskim, Sekretarz Miasta Pułtusk – Patrycja Kazimierczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku i jednocześnie członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska – Ireneusz Purgacz, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ciechanowie – Joanna Kozioł oraz Michał Wojtusik, Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Anna Ignatowicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Z Serca” Beata Milczarczyk i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Z Serca” Beata Królak.

Dyrektor dziękował za wsparcie oraz pomoc merytoryczną i finansową w realizacji projektu: Andrzejowi Grabowskiemu – właścicielowi Grupy Polmlek, Janowi Kaczmarczykowi – właścicielowi firmy „Drogi i Mosty”, Annie Strzelczyk i Józefowi Łatyfowiczowi – właścicielom firmy ISBUD, Arielowi Karkowskiemu – właścicielowi firmy „KARKOWSKI KRUSZYWA”, Jackowi Pieńkosowi – właścicielowi firmy „WROTMET II”, Jerzemu Kaczyńskiemu – właścicielowi firmy „OGRODY KACZYŃSCY”, Waldemarowi Golbie – właścicielowi firmy „MEBLOMAX”, Andrzejowi Kowalczykowi – wykonawcy projektu i prezesowi Warszawskiego Funduszu Rozwoju Inwestycji oraz Piotrowi Boberowi – Prezesowi Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do fotogalerii: