/Salmonella na skorupkach jaj z Biedronki i Fermy Drobiu na Podkarpaciu

Salmonella na skorupkach jaj z Biedronki i Fermy Drobiu na Podkarpaciu

GIS wydał ostrzeżenie o obecności Salmonelli na skorupkach jaj „Moja Kurka” dostępnych w sieci sklepów Biedronka oraz „Jajach Królewskich” z Fermy Drobiu Andrzej, Bogusława Żmuda z Podkarpacia.

Główny Inspektorat Sanitarny zaznacza, że spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może doprowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy. Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj.

Szczegóły dotyczące produktu – “Moja Kurka”

Produkt: Moja kurka polskie jaja z chowu na wolnym wybiegu Klasa A, rozm. L
Numer partii: POW12 20.11
Najlepiej spożyć przed: 20.11.2021
Kod na skorupkach jaj: 1PL 10161326
Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Wyprodukowano przez: OVOVITA A. Kurasik 95-030 Rzgów, Prawda 60A Zakład Pakowania Jaj Prawda, kod zakładu pakowania: PL-10065901.

Zakład pakowania Jaj PRAWDA natychmiast po otrzymaniu informacji o wykryciu Salmonella Enteritidis na powierzchni jaj rozpoczął wycofanie danej partii z obrotu oraz poinformował fermę, z której pochodziły jaja.

Zakład w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej dotychczas nie stwierdził niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych, jak i badaniach laboratoryjnych.

Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zarówno zakład pakowania jaj, jak i ferma jaj konsumpcyjnych, z której pochodzą przedmiotowe jaja, są pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szczegóły dotyczące produktu – “Jaja Królewskie”

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: jaja kurze z chowu klatkowego klasa M

Numer partii: 25.10.2021

Najlepiej spożyć przed: 27.11.2021

Kod na skorupkach jaj: 3 PL 04141303

Podmiot wprowadzający do obrotu: Ferma Drobiu Andrzej Żmuda, Bogusława Żmuda, Spółka Jawna, 39-204 Żyraków 192.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu poinformował o sprawie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy, nadzorującego zakład pakowania kwestionowanych jaj.

Organ Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadził kontrolę w miejscu pakowania jaj. Ustalono, że zakwestionowana partia jaj została w całości wprowadzona do obrotu. Zidentyfikowano odbiorców, którzy mogą być w posiadaniu zakwestionowanej partii jaj celem podjęcia dalszych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego. Powiadomiono powiatowego lekarza weterynarii nadzorującego fermę pochodzenia jaj.

Opr. na podstawie info. Główny Inspektorat Sanitarny