/Kolejne 12 mln zł środków rządowych dla naszego powiatu

Kolejne 12 mln zł środków rządowych dla naszego powiatu

Rządowe wsparcie dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Rząd przeznacza 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Aż 1714 gmin otrzyma dodatkowe fundusze.

  • 1 mld zł zostanie przeznaczony na projekty wspierające wodociągi i zaopatrzenie w wodę
  • 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją

Podział środków finansowych dokonywany jest dla gmin w których przyłącze do wodociągów posiada poniżej 90% mieszkańców gminy. Kwota subwencji 1 mld zł z przeznaczeniem na wodociągi jest podzielona na gminy proporcjonalnie do liczby ludności w gminie brakującej do 90%. Kwota dodatkowo jest skorygowana zamożnością gminy ( im gmina bogatsza – większy wskaźnik dochodów na mieszkańca –  współczynnik koryguje subwencję w dół, im gmina mniej zamożna – mniejszy wskaźnik dochodów na mieszkańca –  tym współczynnik koryguje subwencję w górę.) Analogicznie jest podzielona kwota subwencji 3 mld zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z kanalizacją.

Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku i trafią także do naszych gmin! To kolejne wsparcie dla samorządów z budżetu państwa w ramach Programu Polski Ład.

12 221 288 zł to środki z budżetu państwa, które poprawią komfort życia mieszkańców powiatu pułtuskiego! To m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody. 

Bez żadnych wniosków i formalności – pieniądze trafią do nas jeszcze w tym roku. Możemy je wydać w latach 2021-2024, zgodnie z naszymi potrzebami. Część z naszych gmin otrzymuje środki tylko na kanalizację gdyż wodociągi mają już wykonane. Gmina Pułtusk nie otrzymuje takiej subwencji gdyż zarówno stopień zwodociągowania jak i przyłączenia do kanalizacji jest powyżej opisanego poziomu.

W naszym regionie wsparcie otrzymają:

Gmina Gzy: 2 265 753 zł na inwestycje związane z kanalizacją

Gmina Obryte: 300 000zł na wodociągi i 1 237 512 zł na kanalizację

Gmina Pokrzywnica: 769 228 zł na wodociągi i 2 980 423 zł na kanalizację

Gmina Świercze: 330 791 zł na wodociągi i 2 145 621 zł na kanalizację

Gmina Winnica: 992 679 zł na kanalizację

✅ Gmina Zatory: 1 199 281 zł na kanalizację

Poprawa jakości życia i dbanie o środowisko

Wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć taki sam dostęp do podstawowych usług, gwarantujących komfort życia. Stąd rządowe inwestycje, które gwarantują zrównoważony rozwój całej Polski.   

Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na:

  • dostęp do bieżącej wody,
  • oczyszczanie ścieków,
  • lepsze warunki życia,
  • dbanie o środowisko.

Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fot. www.pultusk.pl