/[WIDEO] Przyznanie promes na dofinansowanie z programu Nowy Ład

[WIDEO] Przyznanie promes na dofinansowanie z programu Nowy Ład

Dnia 25 października 2021r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku przyznano promesy na dofinansowanie inwestycji dla poszczególnych gmin oraz powiatów. Promesy wręczali- Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk oraz Senator Robert Mamątow. Pieniądze otrzymają gminy z trzech powiatów: pułtuskiego, wyszkowskiego oraz makowskiego.