/BĘDZIE REMONT UL. KRAJEWSKIEGO. BEZPIECZNIEJ W OKOLICACH ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA

BĘDZIE REMONT UL. KRAJEWSKIEGO. BEZPIECZNIEJ W OKOLICACH ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA

Będzie przebudowa ul. Rafała Krajewskiego w Pułtusku oraz skrzyżowania z ulicami: Łączną i Komisji Edukacji Narodowej. Wprowadzone zmiany spowolnią ruch w tym rejonie oraz poprawią bezpieczeństwo. Ze względu na obecność żłobka i przedszkola będą dodatkowe miejsca postojowe przy krawędzi jezdni.

Gmina Pułtusk przygotowuje się do przebudowy ulic oraz skrzyżowań w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz Żłobka przy ul. Rafała Krajewskiego. Opublikowano już ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Rafała Krajewskiego w Pułtusku polegającą w szczególności na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów jak również elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zaprojektowano drogę o
szerokości jezdni 6.0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2.15 m. Skrzyżowania z ulicami Łączną i Komisji Edukacji Narodowej zaprojektowano jako wyniesione w celu spowolnienia ruchu na całym odcinku ulicy.

Ze względu na obecność żłobka i przedszkola zaprojektowano miejsca postojowe przy krawędzi jezdni. Zadanie obejmuje wprowadzenie
organizacji ruchu zgodnie z projektem.

Ulica w stanie istniejącym odwadniana jest poprzez system kanalizacji deszczowej. Projekt nie zakłada zmiany sposobu odwodnienia, a jedynie jego usprawnienie poprzez wykonanie nowych równych nawierzchni o prawidłowych spadkach oraz regulację sytuacyjno-wysokościową
wpustów deszczowych. Wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe z przykanalikami zostaną wymienione na nowe.