/580-lecie LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

580-lecie LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

W sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku świętowaliśmy 580-lecie istnienia szkoły. Jubileusz był okazją do uroczystego odsłonięcia rzeźby grupowej “Bohaterowie Wspomnień Niebieskiego Mundurka”, która od kilku dni ubogaca wjazd do szkoły przy zbiegu ul. Benedyktyńskiej z Aleją Wiktora Gomulickiego.

W ramach Jubileuszu zorganizowano konferencję pt. ,,Z tradycją w przyszłość”, której otwarcia dokonała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku Anna Majewska. Następnie głos zabrali: Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz proboszcz parafii Jana Pawła II w Pułtusku ks. kan. Sławomir Stefański.

W konferencji uczestniczyli również: proboszcz parafii św. Mateusza w Pułtusku ks. Infułat Wiesław Kosek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz, prezes oddziału powiatowego ZNP w Pułtusku Maria Korbal, przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Oświaty Ziemi Pułtuskiej Jolanta Siejbik, Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku Michał Kisiel a także emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie LO.

Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać czterech prelekcji, dotyczących historii liceum:

  1. ,,Powstanie i rozwój szkoły kolegiackiej do 1566 r.”- prof. Radosław Lolo, Instytut Historii AFiB Vistula

2. ,,Kolegium jezuickie 1566 -1773” – mgr Paulina Biernacka, Muzeum Regionalne w Pułtusku

3. ,,Szkoła Benedyktyńska i gimnazjum męskie 1783 – 1918” – dr Krzysztof Wiśniewski, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

4. ,,Liceum w okresie 1918-1999” – mgr Krzysztof Łukawski, Instytut Historii AFiB Vistula

5. ,,Moje Liceum dzisiaj” Artur Zalewski uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

Na zakończenie głos zabrał również Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego Tadeusz Nalewajk.

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI z wydarzenia: